آموزش SQL SERVER 2012 Exam70-461 به زبان فارسی

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۹۶ تعداد بازدید: 61 کد محصول: نامعلوم

25,000 تومان

وضعیت محصول: موجود

5 در انبار

سنجشتوضیحات بیشتر

آموزش SQL SERVER 2012 Exam70-461 به زبان فارسی

آموزش SQL SERVER 2012 Exam70-461 به زبان فارسی

در این مجموعه با مفاهیم زیر آشنا خواهید شد:
آشنایی با زبان T-SQL و مفاهیم اولیه
دستور SELECT شامل انتخابهای مختلف همراه با جملات FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY و …
بررسی دستورات IF, WHILE, CASE و دیگر دستورات Control Of Flow
بررسی انواع Data Typeها در SQL Server و استفاده از آنها در ایجاد TABLE و Variable
کار با انواع JOIN و آشنایی با Old Style Joinها در کنار INNER, OUTER و CROSS

کار با Sub query های Scalar و Multi-value، بررسی AGGREGATE Function و جمله EXISTS
بررسی انواع TABLE و RELATION در ایجاد آنها، کار با PRIMARY KEY و FOREIGN KEY، LOCAL and GLOBAL TEMPORARY TABLE، TABLE VARIABLE
اپراتورهای UNION, INTERSECT, EXCEPT و …، PIVOTING and UNPIVOTING، GROUPING, ROLLUP, CUBE، …

بررسی DATA MODIFICATION شامل دستورات INSERT, UPDATEM DELETE, TRUNCATE
آشنایی با جملات TOP, OFFSET, FETCH, MERGE و سایر دستورات DML
بررسی عمومی TRANSACTIONها و LOCKهای مختلف و ISOLATION LEVELهای مختلف مانند READ COMMITTED, REPEATABLE READ، …
آشنایی با BATCH, SCRIPT و ابجکتهای FUNCTION و STORED PROCEDURE
آشنایی با DYNAMIC SQL و دستور EXEC و پروسیجر sp_ececutesql و مطالب دیگر

. . . . . .

آموزش SQL SERVER 2012 Exam70-461 به زبان فارسی

محصولات مرتبط

نظرات شما

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی
قالب وردپرس